Online registrace na vzdělávací akce DVPP

Přehled vzdělávacích akcí DVPP


Duševní hygiena pedagoga

 • 18. prosince 2018
 • Pořadatel: Vzdělávací institut Mateřská škola AGEL s.r.o.
 • Registrace probíhá do 16. 12. 2018

Hlasová kultura a mluvený projev pedagoga

 • 9. ledna 2019
 • Pořadatel: Vzdělávací institut Mateřská škola AGEL s.r.o.
 • Registrace probíhá do 7. 1. 2019

Aktuální otázky procesu řízení MŠ

 • 10. ledna 2019
 • Pořadatel: Vzdělávací institut Mateřská škola AGEL s.r.o.
 • Registrace probíhá do 8. 1. 2019

Možnosti využití Montessori pedagogiky v MŠ I.

 • 14. ledna 2019
 • Pořadatel: Vzdělávací institut Mateřská škola AGEL s.r.o.
 • Registrace probíhá do 12. 1. 2019

Hudební činnosti ovlivňující chování dětí s ADHD

 • 16. ledna 2019
 • Pořadatel: Vzdělávací institut Mateřská škola AGEL s.r.o.
 • Registrace probíhá do 14. 1. 2019

Profesní portfolio učitele/ky v mateřské škole

 • 21. ledna 2019
 • Pořadatel: Vzdělávací institut Mateřská škola AGEL s.r.o.
 • Registrace probíhá do 19. 1. 2019

Otevřená komunikace pedagoga bez obran - kongruentní komunikace

 • 25. ledna 2019
 • Pořadatel: Vzdělávací institut Mateřská škola AGEL s.r.o.
 • Registrace probíhá do 23. 1. 2019

Řeč pedagoga orientovaná na dítě v MŠ

 • 31. ledna 2019
 • Pořadatel: Vzdělávací institut Mateřská škola AGEL s.r.o.
 • Registrace probíhá do 29. 1. 2019

Polytechnické rozvíjení dítěte v MŠ

 • 4. února 2019 - 18. srpna 2019
 • Pořadatel: Vzdělávací institut Mateřská škola AGEL s.r.o.
 • Registrace probíhá do 2. 2. 2019

Projektování v rámci třídního vzdělávacího plánu v MŠ

 • 6. února 2019
 • Pořadatel: Vzdělávací institut Mateřská škola AGEL s.r.o.
 • Registrace probíhá do 4. 2. 2019

Dítě s možnými riziky SPUCH

 • 8. února 2019
 • Pořadatel: Vzdělávací institut Mateřská škola AGEL s.r.o.
 • Registrace probíhá do 6. 2. 2019

Možnosti využití Montessori pedagogiky v MŠ II.

 • 11. února 2019
 • Pořadatel: Vzdělávací institut Mateřská škola AGEL s.r.o.
 • Registrace probíhá do 9. 2. 2019

Spolupráce mateřské školy s rodinou dítěte

 • 20. února 2019
 • Pořadatel: Vzdělávací institut Mateřská škola AGEL s.r.o.
 • Registrace probíhá do 18. 2. 2019

Specifika dvouletých dětí v mateřské škole

 • 22. února 2019 - 8. února 2019
 • Pořadatel: Vzdělávací institut Mateřská škola AGEL s.r.o.
 • Registrace probíhá do 20. 2. 2019

Zdravotně orientovaná cvičení s dětmi

 • 23. února 2019
 • Pořadatel: Vzdělávací institut Mateřská škola AGEL s.r.o.
 • Registrace probíhá do 21. 2. 2019

Hry a činnosti s barevným padákem v MŠ

 • 5. března 2019
 • Pořadatel: Vzdělávací institut Mateřská škola AGEL s.r.o.
 • Registrace probíhá do 3. 3. 2019

Gymnastická cvičení s dětmi/ cvičíme a hrajeme si

 • 11. března 2019
 • Pořadatel: Vzdělávací institut Mateřská škola AGEL s.r.o.
 • Registrace probíhá do 9. 3. 2019

Dítě před nástupem do ZŠ

 • 13. března 2019
 • Pořadatel: Vzdělávací institut Mateřská škola AGEL s.r.o.
 • Registrace probíhá do 11. 3. 2019

S písničkou je hezčí svět, pojďme děti rozvíjet

 • 20. března 2019
 • Pořadatel: Vzdělávací institut Mateřská škola AGEL s.r.o.
 • Registrace probíhá do 18. 3. 2019

Předčtenářská gramotnost v MŠ

 • 29. března 2019 - 30. dubna 2019
 • Pořadatel: Vzdělávací institut Mateřská škola AGEL s.r.o.
 • Registrace probíhá do 28. 4. 2019

Vývojová specifika dítěte v interakci s učitelkou v MŠ (PhDr. Václav Mertin)

 • 29. března 2019
 • Pořadatel: Vzdělávací institut Mateřská škola AGEL s.r.o.
 • Registrace probíhá do 27. 3. 2019

Pokusy a experimenty v MŠ

 • 2. dubna 2019
 • Pořadatel: Vzdělávací institut Mateřská škola AGEL s.r.o.
 • Registrace probíhá do 31. 3. 2019

Předmatematická gramotnost v MŠ

 • 3. dubna 2019 - 15. května 2019
 • Pořadatel: Vzdělávací institut Mateřská škola AGEL s.r.o.
 • Registrace probíhá do 1. 4. 2019

Senzomotorické cvičení s dětmi v MŠ

 • 9. dubna 2019
 • Pořadatel: Vzdělávací institut Mateřská škola AGEL s.r.o.
 • Registrace probíhá do 7. 4. 2019

Prosociální aktivity v MŠ

 • 11. dubna 2019
 • Pořadatel: Vzdělávací institut Mateřská škola AGEL s.r.o.
 • Registrace probíhá do 7. 4. 2019

Hlína jako pomocník pro rozvíjení dítěte

 • 15. dubna 2019
 • Pořadatel: Vzdělávací institut Mateřská škola AGEL s.r.o.
 • Registrace probíhá do 13. 4. 2019

Vývojová specifika dítěte v interakci s učitelkou v MŠ (Mgr. Jiří Halda)

 • 20. května 2019
 • Pořadatel: Vzdělávací institut Mateřská škola AGEL s.r.o.
 • Registrace probíhá do 18. 5. 2019