Online registrace na vzdělávací akce DVPP

Dvouleté děti – Adaptace a vytváření podmínek v MŠ (Mgr. Simona Vyhnánková)

Registrace účastníka


Registrace účastníků je ukončena z důvodu dosažení maximálního počtu účastníků.