Online registrace na vzdělávací akce DVPP

SSenzomotorické cvičení s dětmi v MŠ (PaedDr. Petra Dobešová)


Informace o organizaci:

Název vzdělávací akce:SSenzomotorické cvičení s dětmi v MŠ (PaedDr. Petra Dobešová)
Číslo vzdělávací akce:022
Termín vzdělávací akce:21.9.2020
Místo konání:AKORD OSTRAVA – ZÁBŘEH
Časový rozsah:6h/1h – 45 vyučovacích minut
Čas prezence:13,45h
Čas konání:14.00h-18,30h
Lektor:PaedDr. Petra Dobešová
Účastník:učitelé MŠ
učitelé přípravných tříd ZŠ
vychovatelé ŠD
asistenti pedagoga v MŠ
Výstup:Akreditované osvědčení MŠMT
Šablony:
Cena:860.- Kč
Počet účastníků:18

Registrační formulář


Anotace

Účastníci semináře pomocí pohybu zvládnou vést děti v mateřských školách k dílčím cílům v oblastech RVP PV, zejména Dítě a jeho tělo.

Obsahem semináře je inventář senzomotorických cvičení zaměřených na poznávání vlastního těla u předškolních dětí. Všechna cvičení jsou prováděna hravou a zábavnou formou a řeší význam smyslových orgánů pro poznávání vlastního těla a zároveň rozvoj těchto smyslových orgánů. Obsah je zaměřen na vnímání velikosti těla a proporcionality jeho jednotlivých částí, svalové napětí a uvolnění, stabilitu a labilitu, pohyb v prostoru a jeho kontrolu, prostorovou orientaci. Dochází k rozvoji taktilního vnímání, kinestetického vnímání, propriocepce, propojení pohybu se zvukovým vyjádřením, zrakového vnímání s pamětí, podpoře sluchového vnímání. Cvičení podporují iniciativu, samostatnost, tvořivost a respektují individualitu každého cvičence.

Účastníci po absolvování jednotlivých modulů zvládnou připravit metodický materiál, dokáží implementovat činnosti do vlastních vzdělávacích programů, zvládnou analyzovat přínosy a rizika při přípravě, realizaci i evaluaci jednotlivých činností.