Online registrace na vzdělávací akce DVPP

Hlasová kultura a mluvený projev pedagoga


Informace o organizaci:

Název vzdělávací akce:Hlasová kultura a mluvený projev pedagoga
Číslo vzdělávací akce:012
Termín vzdělávací akce:16.1.2020
Místo konání:Budova H4, 2. patro
Časový rozsah:8h/1h – 45 vyučovacích minut
Čas prezence:7:45
Čas zahájení:8:00
Lektor:Bc. Věra Vojtková
Účastník:Pedagogický pracovník
Výstup:Akreditované osvědčení MŠMT
Šablony:ANO
Cena:850.- Kč
Počet účastníků:15

Registrační formulář


Anotace

Vzdělávací program se zaměřuje na metody, které pedagogům ukáží směr pro zkvalitnění jejich pedagogické práce, neboť srozumitelný, kultivovaný projev a zdravý kvalitní hlas je pracovním nástrojem, který pedagog denně používá.

Obsah vzdělávacího programu klade důraz na základní techniky dechových, hlasových a artikulačních návyků a v neposlední řadě na užití profesionálního verbálního a neverbálního projevu. Součástí programu je také seznámení se zásadami hlasové hygieny.

Lektorka obsah semináře zaměřuje rovněž na hlasovou práci s textem, který pedagogové v praxi dnes a denně využívají.