Online registrace na vzdělávací akce DVPP

Projektování v rámci třídního vzdělávacího plánu v MŠ


Informace o organizaci:

Název vzdělávací akce:Projektování v rámci třídního vzdělávacího plánu v MŠ
Číslo vzdělávací akce:038
Termín vzdělávací akce:3.2.2020
Místo konání:Budova H4/ Zasedací sál /Vítkovická nemocnice a.s.
Časový rozsah:6h/1h – 45 vyučovacích minut
Čas prezence:13:15h
Čas zahájení:13:30h
Lektor:PaedDr. Jana Navrátilová
Účastník:Učitelky mateřských škol
Výstup:Akreditované osvědčení MŠMT
Šablony:
Cena:900.- Kč
Počet účastníků:20

Registrační formulář


Anotace

Seminář popisuje stávající pojetí předškolního vzdělávání a v tomto kontextu objasňuje možnosti využití a přínosnost projektové výuky mateřské škole. Obsahem semináře je teoretický základ, ve kterém se věnujeme pojetí kurikulárních dokumentů – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, třídní vzdělávací program. Teoretická část objasňuje pojmy, se kterými se účastníci semináře budou při projektování potkávat - projekt, myšlenková mapa, plánování, integrovaný blok, evaluace, téma, metodické poznámky atd. a plynule navazuje na projektovou výuku z pohledu historického i současného a vyzdvihuje pozitiva i negativa.

Praktická část semináře se zaměřuje na projektování ve třídě MŠ, v němž se účastníci seznámí s algoritmem projektování, s tím jak formulovat vizi třídy i s analýzou stávající situace třídy.

Vzdělávací program je koncipován takovým způsobem, aby jeho účastníci dokázali analyzovat stávající situaci třídy a uměli aplikovat projektovou výuku do třídních vzdělávacích plánů.

Cílem vzdělávacího programu a jednotlivých modulů semináře je poukázat na vhodné základy pro tvorbu třídních vzdělávacích projektů a seznámit účastníky semináře s vhodnými postupy, které vedou k efektivnímu projektovému vzdělávání.

Účastníci semináře se dokáží orientovat v jednotlivých fázích plánování pedagogického projektu a zvládnou po absolvování praktického modulu rozpoznat případná rizika v plánovaném projektu.

Ve své praxi v mateřské škole – třídě dokáží účastníci projektovou výuku naplánovat, realizovat i vyhodnotit. Zvládnout pojmenovat rizika, přínos projektu z hlediska účasti dětí, rodičů, pedagogů, zřizovatelů.