Online registrace na vzdělávací akce DVPP

Dítě s možnými riziky SPUCH (Mgr. Jiří Halda)


Informace o organizaci:

Název vzdělávací akce:Dítě s možnými riziky SPUCH
Číslo vzdělávací akce:042
Termín vzdělávací akce:13.1.2020
Místo konání:Budova H4/ Zasedací sál /Vítkovická nemocnice a.s.
Časový rozsah:6h/1h – 45 vyučovacích minut
Čas prezence:14:30
Čas konání: 15:00
Lektor:Mgr. Jiří Halda
Účastník:Učitelky mateřských škol
Výstup:Akreditované osvědčení MŠMT
Šablony:
Cena:860,- Kč
Počet účastníků:40

Registrační formulář


Anotace

Vzdělávací program je zaměřen na přiblížení specifik práce s dětmi s možným rizikem poruch chování a učení a s potřebou podpůrných opatření.

První část se soustředí na identifikaci a rozvoj dětí s možným rizikem poruch chování a učení v prostředí mateřské školy. Vymezuje nové pojmy spojené s touto oblastí včetně přehledu právních úprav. Zabývá se podstatou inkluzivního vzdělávání, novým systémem podpůrných opatření, rovností práv, podmínek a příležitostí ve vzdělávání a nejlepším zájmem dítěte. Upozorňuje na rovnocennou a partnerskou spolupráci školy, školského poradenského zařízené a zákonného zástupce. Objasňuje některé metody a techniky práce s dětmi s možnými riziky SPUCH.

Druhá část vzdělávacího programu se logicky soustřeďuje na základní pedagogickou diagnostiku dítěte v prostředí mateřské školy. Považujeme za velmi důležité, aby učitelky mateřských škol dokázaly efektivně využívat základních diagnostických nástrojů u dítěte v předškolním věku, jelikož právě tohle období je mezníkem při přechodu do základního vzdělávání. Právě prostředí mateřské školy, ve kterém tráví dítě nejvíce času je mnohdy stěžejním v odhalení možných rizik poruch učení a chování dítěte v tomto uvedeném období.