Online registrace na vzdělávací akce DVPP

S písničkou je hezčí svět, pojďme děti rozvíjet/ téma: podzim a zima (Mgr. Věra Marhevská, PhD.)


Informace o organizaci:

Název vzdělávací akce:S písničkou je hezčí svět, pojďme děti rozvíjet/ téma: podzim a zima (Mgr. Věra Marhevská, PhD.)
Číslo vzdělávací akce:034
Termín vzdělávací akce:21.10.2020
Místo konání:Mateřská škola AGEL/Vítkovická nemocnice a.s.
Časový rozsah:4h/1h – 45 vyučovacích minut
Čas prezence:7:30h
Čas konání:8:00h - 12:00h
Lektor:Mgr. Věra Marhevská, PhD.
Účastník:učitelé mateřských škol
Výstup:Akreditované osvědčení MŠMT
Šablony:
Cena:780.- Kč
Počet účastníků:18

Registrační formulář


Anotace

Obsah semináře se bude zaměřovat na zpracování písně formou:

  • pěveckých činností se zaměřením na intonaci melodie a pěvecké ztvárnění písně
  • rytmického výcviku s provázaností na hudební a jazykovou složku písní a začlenění rytmizace textů písní
  • instrumentálních činností, tvorbu partitur pro nástroje tohoto instrumentáře takovým způsobem, aby pedagogové instrumentář využívali vhodně a efektivně při hudebních činnostech s dětmi
  • sluchově percepčních činností, sledování průběhu melodie a struktury písňové formy
  • hudebně pohybových činností, dramatizace obsahu písně, taneční hrou s písní a elementárním tanečkem
  • Dirigentství – základní pojetí

Obsah semináře bude inspirovat pedagogy pro dané období – PODZIM x ZIMA.