Online registrace na vzdělávací akce DVPP

Pohádka jako nástroj rozvíjení slovní zásoby dítěte v MŠ


Informace o organizaci:

Název vzdělávací akce:Pohádka jako nástroj rozvíjení slovní zásoby dítěte v MŠ
Číslo vzdělávací akce:029
Termín vzdělávací akce:6.2.2020
Místo konání:Budova H4/ Zasedací sál /Vítkovická nemocnice a.s.
Časový rozsah:6h/1h – 45 vyučovacích minut
Čas prezence:12,45
Čas konání:13,00h - 18,00h
Lektor:Mgr. Stanislava Korcová
Účastník:Učitelky mateřských škol
Výstup:Akreditované osvědčení MŠMT
Šablony:
Cena:840.- Kč
Počet účastníků:15

Registrační formulář


Anotace

Vzdělávací program se zabývá rozvojem slovní zásoby dětí v předškolním období prostřednictvím četby pohádek a aktivitami spojenými, např. četbou s předvídáním, prací s obrázkovou osnovou, prací s dějovou posloupností apod. Důležitost klademe na propojení všech vzdělávacích oblastí předškolního vzdělávání.

V teoretické části budou vysvětleny základní pojmy, které souvisí s rozvíjením slovní zásoby dítěte v předškolním věku a také s historickým vývojem pohádek a jejich významem.

Praktická část obsahuje texty vybraných pohádek a jednotlivé aktivity vycházející z předčítání pohádek dětem.

Účastníci semináře získají inspirativní návody, jak lze pohádky využít ve své praxi, ve všech vzdělávacích oblastech předškolního vzdělávaní a tyto návody po absolvování semináře zvládnou implementovat do svých třídních vzdělávacích programů.

Účastníci semináře si osvojí možnosti rozvíjení slovní zásoby dětí v prostředí mateřské školy a hlavně zjistí, jakými způsoby, metodami lze rozvíjení slovní zásoby u dětí prostřednictvím pohádek rozvíjet.

Účastníci semináře dokáží charakterizovat druhy pohádek, získají povědomí o významu pohádek pro výchovu a vzdělávaní dětí v předškolním období. Účastníci semináře si zvládnou připravit a realizovat i vyhodnotit nabízené aktivity směřující k efektivnímu rozvíjení slovní zásoby prostřednictvím pohádek a pohádkových příběhů a tyto vědomosti a dovednosti zvládnou implementovat do činností a aktivit s dětmi v mateřské škole.