Online registrace na vzdělávací akce DVPP

Efektivní příprava dítěte do ZŠ (Mgr. Jiřina Bednářová)


Informace o organizaci:

Název vzdělávací akce:Efektivní příprava dítěte do ZŠ (Mgr. Jiřina Bednářová)
Číslo vzdělávací akce:063
Termín vzdělávací akce:4.12.2019
Místo konání:Budova H4/ Zasedací sál /Vítkovická nemocnice a.s.
Časový rozsah:6h – 1h/45 vyučovacích minut
Čas prezence:8:45h
Čas konání:9:00 - 14:30
Lektor:Mgr. Jiřina Bednářová
Účastník:Učitelky mateřských škol
Výstup:Akreditované osvědčení MŠMT
Šablony:
Cena:900.- Kč
Počet účastníků:28

Registrační formulář


Anotace

Jak v teoretické rovině, tak především na příkladech z praxe vzdělávací program ukáže a vysvětlí roli jednotlivých náležitostí probíraného tématu. Účastníci semináře se budou orientovat a aktivně zvládnou využívat nástrojů základní pedagogické diagnostiky při ověřovaní školní zralosti a připravenosti dítěte pro vstup do ZŠ.

Praktickými ukázkami si ověří, jakými metodami lze klíčové kompetence dítěte v předškolním věku rozvíjet a dokáží tyto vědomosti aplikovat do svých vzdělávacích programů (ŠVP – TVP). Budou se orientovat ve výběru vhodných metodických a didaktických pomůcek, které jsou důležitou součástí při pedagogické podpoře školní zralosti a připravenosti dítěte.

Pedagogové získají vhled na školní připravenost, která zahrnuje kompetence dítěte v oblasti kognitivní, emocionálně sociální, pracovní a somatické, které dítě nabývá a rozvíjí učením a sociální zkušeností. Obsah modulu seznámí pedagogy s legislativními normami souvisejícími se zápisem dítěte do základní školy, diagnostickými nástroji ze strany škol a informovaností rodičovské veřejnosti s touto oblastí.