Online registrace na vzdělávací akce DVPP

Metodická poradna – Systém řízení a vedení pracovníků ve školství (postup při výběru pracovníků, efektivní vedení lidí, motivace, vnitřní komunikace) - PaedDr. Dana Schönová


Informace o organizaci:

Název vzdělávací akce:Metodická poradna – Systém řízení a vedení pracovníků ve školství (postup při výběru pracovníků, efektivní vedení lidí, motivace, vnitřní komunikace)
Číslo vzdělávací akce:061
Termín vzdělávací akce:9.1.2020
Místo konání:Budova H4/ Zasedací sál /Vítkovická nemocnice a.s.
Časový rozsah:4h/1h – 45 vyučovacích minut
Čas prezence:11:45
Čas konání: 12:00 - 15:30
Lektor:PaedDr. Dana Schönová
Účastník:UŘeditelé mateřských škol,
vedoucí učitelé odloučených pracovišť mateřských škol,
učitelé mateřských škol
Výstup:Akreditované osvědčení MŠMT
Šablony:
Cena:500,- Kč
Počet účastníků:25

Registrační formulář


Anotace

Vzdělávací program je zaměřen na problematiku hospitační činnosti ředitele v prostředí mateřské školy. Je určen ředitelům, zástupcům a vedoucím učitelkám mateřských škol a řeší aktuální témata, tykající se kontrolních nástrojů ředitelů mateřských škol.