Online registrace na vzdělávací akce DVPP

Dvouleté děti – Adaptace a vytváření podmínek v MŠ (Mgr. Simona Vyhnánková)


Informace o organizaci:

Název vzdělávací akce:Dvouleté děti – Adaptace a vytváření podmínek v MŠ (Mgr. Simona Vyhnánková)
Číslo vzdělávací akce:057
Termín:3.11.2020
Místo konání:AKORD OSTRAVA – ZÁBŘEH
Čas prezence:07:45
Čas konání:08:00 - 14:00 (6 vyučovacích hodin)
Časový rozsah:8h
Lektor:Mgr. Simona Vyhnánková
Účastník:učitelky MŠ, asistenti pedagoga v MŠ
Výstup:Akreditované osvědčení MŠMT
Šablony:ANO
Cena:850.- Kč
Počet účastníků:15

Registrační formulář


Anotace

Seminář je zaměřen na problematiku zařazování dvouletých dětí do MŠ a všech oblastí, které s tím souvisí. Zaměříme se na poznatky předškolní pedagogiky z hlediska dvouletých dětí v mateřské škole v podmínkách současného vzdělávání.

Obsah semináře bude zaměřen také na konkrétní podmínky vzdělávání, kdy se účastníci seznámí s požadavky kladenými na personál mateřské školy, vybavení třídy a mateřské školy pro začlenění dvouletých dětí, s režimem dne, který musí být pružný a přizpůsobený individuálním potřebám dětí při počtech dětí na třídách.

Účastníci semináře se dozví, jaké jsou možnosti spolupráce s rodiči, s rodinou zejména při adaptaci dítěte do nového, institucionálního zařízení, možnostech navázání kontaktu a spolupráce, pravidel, adaptačního procesu, výchovných stylech v rodinách dítěte, potřeby rodičů, způsoby komunikace a předávání informací i pořádání společných akcí s rodiči dítěte.

Pedagogičtí pracovníci mateřských škol se seznámí s prostředím v mateřské škole (MŠ AGEL s.r.o.) a konkrétními podmínkami, které MŠ poskytuje a vytváří dětem mladších tří let.

Seminář zahrne také ukázky představovaných aktivit pro dvouleté děti, které mohou účastníci následně využít ve své pedagogické praxi.