Online registrace na vzdělávací akce DVPP

Možnosti využití montessori pedagogiky v MŠ I. (Mgr. Renáta Cholevíková)


Informace o organizaci:

Název vzdělávací akce:Možnosti využití montessori pedagogiky v MŠ I. (Mgr. Renáta Cholevíková)
Číslo vzdělávací akce:046
Termín vzdělávací akce:28.1.2019
Místo konání:Mateřská škola AGEL s.r.o./ areál Vítkovické nemocnice a.s.
Časový rozsah:5h/1h – 45 vyučovacích minut
Čas prezence:13:50h
Čas konání:14:00 - 18:00
Lektor:Mgr. Renáta Cholevíková
Účastník:Učitelky mateřských škol,
asistenti pedagoga
Výstup:Akreditované osvědčení MŠMT
Šablony:
Cena:900.- Kč
Počet účastníků:18

Registrační formulář


Anotace

Vzdělávací program účastníky seznámí s Montessori pedagogikou, možnostmi jejího využití v běžné mateřské škole a tyto prvky Montessori pedagogiky obohatí edukační proces pedagogů s dětmi a hlavně, děti samotné. Pedagogové získají vhled do základní problematiky Montessori pedagogiky, seznámí se s hlavními myšlenkami, pojmy a základními principy. Obsah semináře poskytne účastníkům rovněž vhled do oblastí rozvoje dítěte a nastíní jednotlivé fáze rozvoje dítěte. Absolvováním semináře se pedagogové seznámí se základními pojmy a principy Montessori pedagogiky a získají možnost tyto informace dále rozvíjet ve svých praxích. Pro zájemce o intenzivnější osvojení principů této pedagogiky nabídneme seminář Možnosti využití montessori pedagogiky v MŠ II.