Online registrace na vzdělávací akce DVPP

Možnosti využití montessori pedagogiky v MŠ II. (Mgr. Renáta Cholevíková)


Informace o organizaci:

Název vzdělávací akce:Možnosti využití montessori pedagogiky v MŠ II. (Mgr. Renáta Cholevíková)
Číslo vzdělávací akce:047
Termín vzdělávací akce:11.2.2019
Místo konání:Mateřská škola AGEL s.r.o./ areál Vítkovické nemocnice a.s.
Časový rozsah:5h/1h – 45 vyučovacích minut
Čas prezence:13:50h
Čas konání:14:00 - 18:00
Lektor:Mgr. Renáta Cholevíková
Účastník:Učitelky mateřských škol,
asistenti pedagoga
Výstup:Akreditované osvědčení MŠMT
Šablony:
Cena:900.- Kč
Počet účastníků:18

Registrační formulář


Anotace

Vzdělávací program plynule navazuje na Vzdělávací program MOŽNOSTI VYUŽITÍ MONTESSORI PEDAGOGIKY V MŠ I. a je určen pedagogickým pracovníkům mateřských škol.

Obsah vzdělávací programu poskytne účastníkům teoretický i praktický vhled do vzdělávacího systému, který Marie Montessori vytvořila.

Obsah semináře pedagogy seznámí s využíváním odměn a trestů. Pedagogové získají konkrétní příklady vývojových specifik dítěte, seznámí se s vhodnými postupy a metodami ve smyslu vedení dítěte k nezávislosti dítěte, svobodě a disciplíně.

Obsah vzdělávacího modulu se zaměřuje na konkrétní a praktická tvoření pomůcek a hraček, které mohou účastníci uplatnit ve svých mateřských školách. Praktická část se orientuje na pomůcky, které budou pedagogové využívat především pro vnitřní spokojenost dětí.

Cílem semináře je poskytnout pedagogům teoretické i praktické informace, které následně dokáží využít v praktických situacích v běžných mateřských školách a zvládnou plánovat a začleňovat principy Montessori pedagogiky do svých třídních vzdělávacích plánů v mateřské škole.